Warsztaty

Grupa online psycho-edukacyjna dla mam z Ukrainy

01.01.1970
godz.00:00–02:00
online
dla rodziców dziecka w wieku: 0–3, 3–6
udział bezpłatny
Prowadzący: Kateryna Mykhailutsa

Opis:

Zapraszamy mamy dzieci w wieku 0-6 z Ukrainy na spotkania grupy psycho-edukacyjnej.

Grupa powstała z myślą o zwiększeniu wiedzy matek o sobie, swoich potrzebach i potrzebach swoich dzieci, zwiększeniu pewności siebie i własnych mocnych stron, wzmocnieniu zasobów wewnętrznych, które pozwalają radzić sobie z codziennymi problemami związanymi z pobytem w Polsce, dzieleniu się doświadczeniami i poczuciem, że inni również doświadczają czegoś podobnego.

Podczas spotkań porozmawiamy o:

  • potrzebach matki, które pojawiają się w trakcie adaptacji do pobytu w Polsce;
  • traumie wojny i jej wpływie na życie;
  • tym jak zmiany w rodzinie i poza rodziną wpływają na dziecko;
  • trudnościach życiowych samotnej matki wychowującej dziecko;
  • tym czego potrzebuje dziecko w relacji z matką;
  • tym jak dbać o siebie i swoje potrzeby, gdy dziecko jest zawsze w pobliżu;
  • przyczynach zmiany zachowania dziecka, cechach jego adaptacji w społeczeństwie;
  • znakach w zachowaniu dzieci, które wskazują, że dziecko potrzebuje pomocy specjalistów.

Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest jedną lub więcej konsultacjami z psychoterapeutą online. Udział w grupie jest bezpłatny.

Grupa trwa 20 godzin, jest 10 spotkań raz w tygodniu po 2 godz. w piątki od 14 kwietnia do 23 czerwca (bez 5 maja) w godz. 14:00 – 16:00. Spotkania grupy odbywać się będą online na platformie Zoom.

Kontakt w języku polskim: tel. 22 616 02 68, e-mail: cdir@fdds.pl

Kontakt w języku ukraińskim/ języku rosyjskim: emial: kateryna.mykhailutsa@fdds.pl

 

Szukasz pomocy?
Dowiedz się więcej →