wiek dziecka: 0–3, 12+, 3–6, 6–12

1 na 5 dzieci w Europie pada ofiarą wykorzystywania seksualnego

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego nie rozmawiamy z dziećmi na temat zagrożenia wykorzystaniem seksualnym
  • jaka jest skala wykorzystywania seksualnego dzieci w Europie
  • czym jest kurs e-learning „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”

Przemoc seksualna wobec dzieci jest powszechnym zjawiskiem. Szacuje się, że doświadczyło jej co 5 dziecko w Europie. Wiemy też, że w 80% przypadków sprawca jest dziecku bardzo dobrze znany.

Rozmowy na temat zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym są trudne, dla nas – rodziców i dla dzieci, a powodów dla których unikamy podjęcia tematu jest co najmniej kilka:

  1. nie chcemy przestraszyć ani zdenerwować dzieci,
  2. nie wiemy czy nie jest za wcześnie na poruszanie z dzieckiem takich zagadnień,
  3. nie rozmawiamy z dziećmi o zagrożeniach, ponieważ nie zdajemy sobie z nich sprawy,
  4. nie wiemy, gdzie szukać informacji i wskazówek do rozmów z dziećmi,
  5. nie mamy czasu na to, by uczestniczyć w warsztatach czy spotkaniach edukacyjnych.

Rozumiemy wszystkie powyższe obawy i dlatego polecamy Wam kurs, który przychodzi rodzicom z pomocą. E-learning jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku i poświęcony zagadnieniom ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Kurs przybliża rodzicom skalę oraz obraz zjawiska, uczy rozpoznawać niepokojące zachowania, zachęca do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa, podpowiada, jak zachować się w sytuacji ujawnienia wykorzystania seksualnego oraz jakie kroki podjąć w celu zawiadomienia o nim odpowiednich służb.

Strona, na której znajdziemy kurs e-learning https://www.stopwykorzystywaniu.pl/pl/ powstała w ramach projektu „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym” i ma na celu stworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla rodziców, edukatorów i profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz ich rodzicami w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Mimo alarmujących statystyk nagłaśnianych przez Radę Europy oraz zobowiązań wynikających z Konwencji z Lanzarote, 1 na 5 dzieci w Europie pada ofiarą wykorzystywania seksualnego. W Polsce, na Litwie i Łotwie brakuje rozwiązań systemowych oraz strategii przeciwdziałania problemowi na poziomie edukacji formalnej i nieformalnej.

Zaletą zastosowanej w projekcie metody e-learningu jest jej szeroki zasięg. Kursy e-learningowe docierają do osób, dla których tradycyjne metody edukacyjne (szkolenia stacjonarne, spotkania edukacyjne) są geograficznie trudniej dostępne. Chodzi tu głównie o rodziców i profesjonalistów z małych miasteczek i wsi.

Szukasz pomocy?
Dowiedz się więcej →