wiek dziecka: 3–6, 6–12

Jak bezpieczne są dzieci w Internecie… po wakacjach?

Początkowi roku szkolnego towarzyszy ożywienie i niepokój, ale to przede wszystkim ogromne wyzwanie dla rodziców i dla dzieci. Nasze badania pokazują, że aż 57 % dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej*. Nic dziwnego, że powrót do szkoły często wiąże się z obawą rodziców o bezpieczeństwo dziecka – także w sieci. Dodatkowo, wyzwaniem po wakacjach bywa już np. sama konieczność ograniczenia czasu korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych. W poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami pomaga rodzicom i dzieciom nasza Poradnia Dziecko w Sieci.

Przemoc rówieśnicza coraz częściej rozlewa się również na sferę online. Wyzywania w sieci doświadczyła niemal 1/3  (32,2%) polskich nastolatków a poniżany lub ośmieszany w Internecie przez swojego rówieśnika był co piąty z nich (19,4%)*[1]. Troska rodziców o bezpieczeństwo dzieci w szkole powinna dotyczyć także sfery online. Wyzwaniem dla całej rodziny po wakacjach, poza niepokojem o to, czy moje dziecko nie doświadczy przemocy rówieśniczej w szkole lub w Internecie, bywa też samo ułożenie funkcjonowania w rzeczywistości, którą wyznacza pierwszy dzwonek. Powrót do szkoły zazwyczaj oznacza ustalenie w kontakcie z dzieckiem innych niż w czasie wolnym zasad korzystania z Internetu.

Wakacje rządzą się swoimi prawami. Rozprężamy się, dajemy sobie i dzieciom więcej wolności. Kiedy zaczyna się rok szkolny, zaczyna się problem. Dziecko chciałoby utrzymać status quo z wakacji i na przykład grać do późnych godzin nocnych, a potem długo spać czy samo decydować, co i kiedy robi na telefonie. W kontrze są obowiązki, które pojawiają się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem. Zderzenie z powakacyjną rzeczywistością bywa trudne. Wtedy w Poradni Dziecko w Sieci pomagamy to poukładać.

Nowe technologie są dziś nieodłącznym elementem życia nas samych i naszych dzieci. Naturalne jest, że w rodzicach pojawia się wiele pytań wokół tego, jak smartfon i komputer wpisać w codzienność rodziny, na jakich zasadach, jak zadbać o równowagę. Niekiedy dzieje się tak, że doszło do jakiejś trudnej sytuacji – nasze dziecko doświadczyło hejtu w sieci albo obserwujemy, że cała jego uwaga jest skoncentrowana na tym, co w smartfonie. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji, ważne jest zauważenie problemu. To pierwszy krok, żeby zacząć proces zmian. W Poradni Dziecko w Sieci oferujemy wsparcie w każdym z tych obszarów. Zajmujemy się problemami związanymi z przemocą z wykorzystaniem mediów elektronicznych i Internetu, szkodliwymi treściami online, sekstingiem, uwodzeniem online, niebezpiecznymi kontaktami czy nadużywaniem mediów elektronicznych. Wsparcie skierowane jest do dzieci i młodzieży, jak również do ich rodziców, opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi – np. nauczycieli. W poradni odbywają się konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa oraz spotkania warsztatowe.

Warto wykorzystać moment powrotu do szkoły i ustalić wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z mediów elektronicznych, które będą dotyczyły całej rodziny, zarówno dorosłych, jak i dzieci – np. dbanie o równowagę korzystania z urządzeń ekranowych. Przeciwwagą grania, czy oglądania filmików w sieci może być np. sport, czytanie, czas spędzany z rówieśnikami i rodziną. Rozmawiajmy z dziećmi o przestrzeni online, o zasadach jakie powinny tam obowiązywać, o tym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. To bardzo ważne, aby również w tym obszarze być dla dziecka wsparciem.

Na konsultacje w Poradni Dziecko w Sieci można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu 22 826 88 62. Pomoc oferowana w poradni jest bezpłatna. Siedziba placówki mieści się w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie.

Rodzice z całej Polski zaniepokojeni o bezpieczeństwo dzieci w sytuacji zagrożeń online mogą też skorzystać z dyżuru telefonicznego, który w poniedziałki pełnią specjaliści ds. bezpieczeństwa dzieci online z Poradni Dziecko w Sieci i uzyskać wsparcie, dzwoniąc na prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Silę numer telefonu pomocowego 800 100 100, w godzinach: 13:00-15:00.

[1] Nastolatki 3.0. Wybrane badania ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach, Instytut Badawczy NASK, 2016.

*Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Silę, 2018; diagnozakrzywdzenia.pl/ 

 

Szukasz pomocy?
Dowiedz się więcej →