wiek dziecka: 0–3, 12+, 3–6, 6–12

Postawy wobec kar fizycznych

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w 2017 roku zrealizowała badanie na temat postaw Polaków wobec kar fizycznych. Badanie zostało przeprowadzone wśród 1005 dorosłych Polaków, w tym 661 rodziców. Głównym celem badania było poznanie postaw i doświadczenia dorosłych Polaków dotyczących stosowania kar fizycznych oraz ich wiedzy na temat prawnego zakazu stosowania tych kar w Polsce. Poniższa infografika prezentuje wyniki badania. Wyniki szczegółowe zostały opisane w artykule: Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce.

Szukasz pomocy?
Dowiedz się więcej →