wiek dziecka: 0–3, 3–6

Grupy warsztatowe, wsparcia i terapeutyczne dla rodziców małych dzieci – jak najlepiej z nich skorzystać?

Kobieta z książką o rodzicielstwie

W Centrum Dziecka i Rodziny od lat prowadzimy grupy warsztatowe, wsparcia i terapeutyczne dla rodziców dzieci do 6 roku życia, w różnym wieku i różnych sytuacjach.

Czego możesz się spodziewać po takiej grupie?

 • W każdej grupie uczestniczy od 8 do 12 osób dorosłych, w zależności od formuły, w niektórych grupach uczestniczą także dzieci.
 • Minimalna liczba uczestników potrzebnych do rozpoczęcia grupy to 8 osób. Jeżeli liczba jest mniejsza to przesuwany jest termin rozpoczęcia grupy w celu zebrania wymaganego składu. W przypadku, gdy grupa się nie zbierze jest możliwe odwołanie grupy, lub przesunięcie jej na dalszy termin.
 • Grupę prowadzi 2 doświadczonych psychoterapeutów.
 • Każda grupa jest zamkniętą całością od 10 do 20 spotkań raz w tygodniu. Zazwyczaj na drugim spotkaniu ustala się ostateczny skład grupy i nie ma możliwości dołączenia do niej w trakcie.
 • Nieobecność na pierwszym spotkaniu, bez uprzedzenia i ważnej przyczyny oznacza rezygnację z udziału w grupie.
 • Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest konsultacją u jednego z prowadzących. Konsultacja służy poznaniu Twojej sytuacji osobistej i motywacji do udziału w grupie.
 • Osoba zakwalifikowana do udziału w grupie otrzyma maila potwierdzającego zakwalifikowanie. Osoba odpowiadając na tego maila, potwierdza swój udział w grupie i przyjęcie jej zasad.
 • W zależności od specyfiki grupy i sytuacji epidemicznej, spotkania odbywają się on line lub w naszej siedzibie, Centrum Dziecka i Rodziny w Warszawie ul. Walecznych 59.

 

Czym się różnią grupy miedzy sobą?

Grupa warsztatowa – poświęcona jest rozwojowi umiejętności rodzicielskich i poszerzeniu wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka, emocjach, budowaniu więzi z dzieckiem i komunikacji w rodzinie. Temat warsztatów jest rozwijany podczas kolejnych spotkań poprzez aktywną pracę uczestników przeplataną mini-wykładami osób prowadzących. Ważnym elementem jest wymiana między uczestnikami, dzielenie się doświadczeniami, trudnościami. Uczestnicy dają sobie wzajemnie wsparcie, a informacja, że inni rodzice również borykają się z różnymi rodzicielskimi wyzwaniami, często przynosi ulgę.

Grupa wsparciajest spotkaniem osób, które aktualnie mierzą się z nową dla siebie sytuacją, np. kobiety w pierwszych miesiącach po porodzie. Grupa daje możliwość otrzymania i udzielenia innym wsparcia emocjonalnego, podzielenia się tym, jak dana osoba przeżywa swoją sytuację, co budzi lęk i niepokoi, a co przynosi radość, czerpania inspiracji do radzenia sobie z codziennością, nawiązania relacji z osobami w podobnej sytuacji życiowej, dzielenia się na  bieżąco doświadczeniem trudu adaptacji do nowej sytuacji.

Grupa wsparciowo-warsztatowa – łączy ze sobą elementy charakterystyczne dla opisanych wyżej grup. Możesz spodziewać się zarówno psychoedukacji, otrzymania wiedzy na konkretny temat związany z rodzicielstwem, jak i przestrzeni na dzielenie się swoim osobistym doświadczeniem i otrzymanie wsparcia.

Grupa terapeutyczna – terapia grupowa to wyjątkowy rodzaj pracy nad trudnościami emocjonalnymi. Bazuje na założeniu, że podstawą funkcjonowania człowieka od pierwszych chwil po narodzinach jest budowanie przywiązania i więzi międzyludzkich. Grupa jest małą społecznością, w której odtwarzają się podobne wzorce relacji, jak w środowisku rodzinnym i w codziennym życiu, a jednocześnie jest przestrzenią, w której dzięki interakcjom między uczestnikami możliwe są emocjonalne, korygujące doświadczenia terapeutyczne.  W terapii grupowej możesz się spodziewać głębszej pracy odnoszącej się do przekonań i sposobów budowania relacji z innymi, które mają swoje źródła w doświadczeniach z przeszłości. Uczestnicy przyjmują własne zasady, m.in. poufności, dzięki czemu w bezpiecznych warunkach mogą mówić o sobie, dzielić się swoimi kłopotami, doświadczeniami, a także przyjrzeć się tworzonym przez siebie relacjom, rolom, jakie przyjmują w różnych sytuacjach, temu, jak się komunikują i w jaki sposób są odbierani przez innych.

Tutaj znajdziesz aktualną ofertę grup i spotkań dla rodziców

Bez względu na typ i temat grupy, na pierwszym spotkaniu ustalane są zasady, które pozwalają wszystkim uczestnikom poczuć się bezpiecznie. Najważniejszą z nich jest zasada poufności (to co powiedziane w grupie, zostaje w grupie, nie jest ujawniane na zewnątrz). 

 

Co możesz zyskać dzięki udziałowi w grupie?

 • Poczucie, że nie jesteś sam/sama i że wielu rodziców doświadcza podobnych trudności związanych z rodzicielstwem.
 • Większe rozumienie siebie w roli rodzica i wyzwań, z jakimi się mierzysz.
 • W zależności od typu grupy, poszerzenie wiedzy o rozwoju dziecka i jego potrzebach, a także umiejętności rozumienia emocji dziecka i jego zachowań.

Co jest potrzebne, aby Twój udział w grupie był pełny i przyniósł Ci korzyści:

 • Twoja gotowość do zaangażowania się czasowego – grupa spotyka się 1 w tygodniu przez okres kilku miesięcy.
 • Twoja motywacja do przyjrzenia się sobie w roli rodzica, swoim emocjom i przeżyciom.
 • Zadbanie o przestrzeń, także fizyczną, potrzebną do aktywnego udziału w grupie – opiekę dla dziecka, osobne pomieszczenie, w którym będziesz mógł/mogła swobodnie mówić o sobie.
Szukasz pomocy?
Dowiedz się więcej →