wiek dziecka: 3–6

Zbuduj poczucie własnej wartości u dziecka

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak kształtuje się poczucie wartości u dziecka?
  • Co wpływa na poczucie własnej wartości?
  • Jakie zachowania rodziców i dzieci przyczyniają się do budowania poczucia własnej wartości?
  • Jak reagować, gdy dziecko czuje się bezradne?

Eksperci dowodzą, że w procesie budowania i określania własnego „Ja” kluczową rolę odgrywają rodzice, którzy podczas codziennych kontaktów z dzieckiem modelują jego poczucie własnej wartości.

Mówi się, że silne dzieci mają większe szanse na zostanie silnymi dorosłymi. Obok predyspozycji genetycznych to wychowanie przyczynia się w największej mierze do budowania poczucia własnej wartości dzieci. Eksperci dowodzą, że w procesie budowania i określania własnego „Ja” kluczową rolę odgrywają rodzice, którzy podczas codziennych kontaktów z dzieckiem modelują jego poczucie własnej wartości.

Jakie zachowania i postawy rodziców pomagają w budowaniu poczucia wartości u dziecka?

okazywanie miłości i czułości,

wytyczanie jasnych granic,

uczenie zasad życia społecznego,

komunikowanie o oczekiwaniach i uzasadnianie, dlaczego są ważne,

pozwalanie dziecku na samodzielność,

wiara w kompetencje i możliwości dziecka,

zgoda na doświadczanie własnej sprawczości, podejmowanie działań, przejmowanie nad nimi kontroli, zauważanie skutków,

wiara w dobroć dziecka,

akceptowanie uczuć dziecka i swoich – zarówno tych przyjemne, jak i nieprzyjemnych,

pokazanie sposobów radzenia sobie z  trudnymi emocjami,

przyznawanie się do błędów i przepraszanie,

przyjmowanie krytyki na swój temat,

przyjmowanie komplementów i obdarowywanie komplementami inną osobę (w tym również dziecko),

docenianie wysiłków dziecka, nawet jeśli nie zawsze wszystko mu się udaje,

dystans do siebie i poczucie humoru na własny temat,

liczenie się ze zdaniem i potrzebami dziecka, które mogą być różne od naszych.

Takie zachowania wspierają w budowaniu postawy, przejawiającej się wiarą dziecka we własne możliwości i kompetencje. Dziecko, ucząc się i doświadczając nowych wyzwań, ma szansę odnosić sukcesy.

Ważną rolą rodziców jest wzmacnianie w dziecku wszystkiego tego, co pozytywne.

Każde osiągnięcie, nawet drobny sukces, sytuacja, w której dziecko podejmuje samodzielną inicjatywę lub gdy udaje mu się samodzielnie przezwyciężyć jakąś trudność, jest ważnym powodem do pochwał i podkreślenia faktu, że ma prawo być z siebie i swoich osiągnięć dumne.

W procesie uczenia się i doświadczania nowych sytuacji naturalne są również porażki i pojawiające się w dziecku uczucie bezradności.

Dziecko w takich momentach bardzo potrzebuje wsparcia i akceptacji rodziców, zrozumienia trudności, bez oceniania i  ośmieszania.

Z drugiej strony należy pokazywać dziecku, że uczucie bezradności nie jest czymś trwałym, stałym, niezmiennym, a tylko stanem przejściowym, chwilowym. Uczucie bezradności może się pojawić, ale można także podjąć szereg działań, które pozwolą je przezwyciężyć i odzyskać poczucie wpływu na swoje życie.

Pamiętaj:

  1. Rodzice odgrywają kluczową rolę w budowaniu poczucia własnej wartości dziecka.
  2. Rolą rodzica jest wzmacnianie w dziecku wszystkiego, co pozytywne.
  3. Rolą rodzica jest wyznaczanie jasnych granic.
Szukasz pomocy?
Dowiedz się więcej →